Tjenestenivå

Beskrivelser av tjenester, prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.