Individnivå

Mange barn og unge strever i hverdagen, av flere ulike årsaker. På denne siden ønsker Salangen kommune å gi viktig informasjon som kan bidra til at barn og unge opplever en trygg og god oppvekst.