Tilbake

Venn, nabo eller ansvarlig voksen?

Salangen kommune vet at en voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan bli avgjørende for hvordan barnet vil få det i fremtiden.

Akkurat du kan være den som ser, den som hører, og den som tar ansvar. Det finnes ikke vanskelige barn, men bare barn som har det vanskelig.

Se filmen om barna som faller utenom

Er du urolig eller bekymret ovenfor et barn?

Du kan drøfte bekymringen din med ansatte i kommunen. Se her over aktuelle tjenester for barn og unge i Salangen.

Om bekymringen omhandler vold, overgrep eller annen type omsorgsvikt, da er det barneverntjenesten eller Politiet du skal kontakte.

  • Politi på tlf 02800/112 eller
  • Astafjord barnevernstjeneste på tlf 93072055 .
  • Barnevernvakten på tlf 40002276 kan kontaktes fra kl 1530 til kl 0800, og hele døgnet i helger og høytider.