Tilbake

Evaluering

Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling.

I linken nedenfor vil du finne forslag til hvordan Salangen kommune kan jobbe med å dokumentere og evaluere arbeidet med identifikasjon, oppfølging og samhandling på flere nivå: