Om samhandlingsmodellen

Samhandlingsmodellen synliggjør blant annet hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn får riktig hjelp til riktig tid.

Videre hjelper modellen kommunen i arbeidet med å:

  • Utvikle verktøyene vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som har behov for hjelp
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå
  • Øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn
  • Styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte

Samhandlingsmodellen er delt i tre nivå: kommunenivå, tjenestenivå, individnivå