Tilbake

Forelder/foresatt

Som forelder eller foresatt er man den viktigste støttespilleren i et barns liv. Allerede fra før barnet er født viser forskning at fosteret i mors mage blir påvirket av hvordan mor har det, hva mor spiser, og hvilke lyder mor har rundt seg.

Spedbarnet sin psykiske helse blir formet i samspill med de nærmeste omsorgpersonene. De første årene i barnets liv legg grunnlaget for blant annet utvikling av selvfølelse, reaksjonsmønster, følelseregulering og hvor trygg og god de opplever verden. De første årene dannes og formes barnets personlighet.

Når barnet blir eldre vil selvfølelsen stadig bli påvirket av hvem de omgir seg med og møter. Som omsorgperson vil man fortsatt være den viktigste for barnets opplevelse av trygghet og mestring.

Om man trenger hjelp eller veiledning i sin omsorgsrolle, er det noe som er helt naturlig og ufarlig. Salangen kommune kan tilby gode kurs som fokuserer på å styrke omsorgpersonene i deres rolle. Les mer her.