Tilbake

Handlingsveileder – for ansatte

Dersom du som ansatt er urolig for et barn, ungdom eller en familiesituasjon. Da vil handlingsveilederen (BTI) være et godt verktøy for videre fremgang.

>>>Trykk her<<<

Handlingsveilederen vil ta deg/dere gjennom flere ulike nivå med beskrivelser om hvordan du skal gå frem.