Riktig hjelp til riktig tid

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med.

Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå. I tillegg skal kommunen sikre: 

  • Tidlig innsats
  • Brukermedvirkning
  • Samarbeid

Mer info