Tilbake

Tverrfaglig samhandling

Med tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og mer oversikt over hverandres arbeidsoppgaver og område, og vil da bli bedre til å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Her kan du lese om Salangen kommune sitt tjenestetilbud ovenfor målgruppen; barn, unge, gravide og foreldre.

Her kan du lese litt om metoder og tiltak tjenesteapparatet kan tilby ved behov.